Om Orust Bygg & Marin

Magnus Molander grundade år 2000 företaget Orust Bygg & Marin AB.  Jag började min bana på Skanska där jag varit produktionsansvarig i projekt som Lilla Bommen-skrapan, om- tillbyggnad av Göteborgs konstmuséet m.m. Tiden innan jag startade eget var jag ansvarig för nyproduktion av bensinstationer på Däldehög AB. Idag bedriver jag lokal byggverksamhet på Orust.

Vi arbetar med allt ifrån reperationer till stora nyproduktioner. Inget projekt är för litet eller för stort. Det arbetar idag sju personer i företaget, samt två inhyrda personer. Orust Bygg & Marin AB arbetar med  trogna samarbetspartner inom alla områden i branschen. Vi är belägna i Ellös på västra Orust.

Kunder

Våra kunder är både företag och privatpersoner. Vi satsar på hög kvalitet och personligt engagemang, vilket är något som uppskattats av våra kunder genom åren.